Aviso Legal

Aviso legal

Información legal

 De acordo co disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmase a todos os nosos clientes, usuarios e visitantes sobre a información legal relativa á empresa propietaria do sitio web situado na dirección de Internet: www.ribeiran.com

Dirección fiscal: Fiobre, 81 Bergondo 15165 A Coruña
correo electrónico: ribeiran@ribeiran.com
Sobre a Propiedade Legal e o Copyright 

Sobre a Propiedade Legal e o Copyright

O propietario desta web e o seu contido é a empresa  Ribeiran Proxectos Naturais. Queda prohibida a transmisión, cesión, venda, aluguer e/ou exposición pública desta web sen a correspondente autorización dos seus donos. A información e consellos presentados nesta web son de carácter orientativos quedando  Ribeiran Proxectos Naturais  exenta de calquera responsabilidade derivada da falta de exactitude ou efectividade na devandita información ou consellos.

Ribeiran Proxectos Naturais  resérvase o dereito de modificar o contido da web sen previo aviso e sen ningún tipo de limitación. A información remitida a esta web ou introducida a través dos seus formularios deberá ser veraz e non vulnerará o dereito a terceiros nin a legalidade vixente.

Ribeiran Proxectos Naturais  declina calquera responsabilidade contractual ou extracontractual coa persoa ou empresa que tivese prexuízos de calquera natureza ocasionados por virus informáticos ou por elementos informáticos de calquera índole ao non poder garantir ao 100% a ausencia de virus nin doutros elementos na web.

Política de Privacidade

Toda comunicación con  www.ribeiran.com  por calquera medio ou a través da súa dirección de correo electrónico, ou dos formularios presentes nesta web ou ao seu correo electrónico, supón o consentimento expreso para que os seus datos persoais sexan incorporados a ficheiros titularidade de  Ribeiran Proxectos Naturais.
Estes datos de carácter persoal serán tratados conforme ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Polo tanto, o interesado poderá exercer dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición con respecto aos datos persoais que consten nos expresados ficheiros, podendo revogar o seu consentimento por escrito en calquera momento.
Para iso poderano facer mediante comunicación escrita dirixida a:
Ribeiran Proxectos Naturais.
Dirección: Fiobre, 81 Bergondo 15165 A Coruña
ou por  email  a ribeiran@ribeiran.com

Política de Cookies

A recente modificación normativa en materia de publicidade e xestión do consentimento para a utilización de cookies, pixeis ou outros elementos de almacenamento de información leva consigo a obriga dos sitios web a adaptarse á nova normativa sobre  cookies da Lei 34/2002, de servizos das sociedade da información e correo electrónico.
A descarga deste tipo de elementos supoñen a capacidade para recompilar información da actividade do usuario e ten implicacións en relación coa súa capacidade.
Por iso, a nova normativa impón a obriga de obter o consentimento informado dos usuarios para aceptar a utilización de cookies nos sitios web.

QUE SON AS COOKIES?

Unha  cookie é un pequeno texto que un sitio web que ti visitas envía ao teu navegador. Axuda a que o sitio web recorde a información acerca de túa visita, como a túa preferencia de idioma e outros parámetros de configuración. Iso pode facer que a túa próxima visita sexa máis doada e que o sitio che sexa máis útil.
As  cookies  cumpren unha función importante. Sen elas, o uso da web sería unha experiencia menos satisfactoria.

TIPOS DE COOKIES

– Cookies  técnicas: Son aquelas que resultan imprescindibles para permitir ao cliente a navegación a través dunha páxina web, como por exemplo, as que permiten almacenar os datos dun pedido online.
– Cookies  de  personalización: Para personalizar as funcións e contidos da tenda en función dos datos obtidos do navegador. Mediante estas  cookies  podemos mostrar un sitio web no mesmo idioma do navegador usado para visitar a tenda.
– Cookies de análise: Utilízanse con fins estatísticos unicamente.
– Cookies Publicitarias e de Publicidade Comportamental: Aquelas que como obxectivo teñen o mellorar a eficacia da publicidade e ofrecer publicidade segundo o usuario.

NON QUERO USAR COOKIES, QUE DEBO FACER?

Todos os navegadores permiten facer cambios que permiten desactivar a configuración das cookies. Estes axustes encóntranse situados nas «opcións» ou «preferencias» do menú do seu navegador.
Tamén pode utilizar a seguinte ferramenta desenvolvida por  google para evitar ser rastrexado: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Debe saber que se desactiva as  cookies  perderá moitas funcionalidades.